FRM – certifikace pro risk manažery

Zveřejnilo kvalitnivzdelani.cz dne 23. února 2019

FRM (Financial Risk Manager) je certifikace pro risk manažery uznávaná na všech významých trzích. Tento certifikát je trvale poptávaný téměř kakždou významnou bankou a společností ve světě. Udělován je pouze profesionálům, kteří demonstrují znalosti a schopnost předvídat, reagovat a přizpůsobit se kritickým problémům v oblasti risku.

Ke zkoušce se může přihlásit kdokoliv. Pro získání certifikace je třeba složit dvě přísné zkoušky (FRM zkouška část I a část II) s výběrem možností a prokázat dva roky relevantních pracovních zkušeností. Nejprve je třeba složit první část zkoušky a poté je možné se přihlásit na druhohou část zkoušky. Certifikovaným FRM je důrazně doporučeno každý druhý rok absolvovat 40 hodin pokračujícího profesního rozvoje (CDP), aby si udrželi nejnovější osvědčené postupy v oblasti řízení rizik.

Registrace a příprava

Jakmile se zaregistrujete, obdržíte přístup k portálu GARP, kde můžete spravovat všechny informace o programu a sledovat průběh. Ujistěte se že při registraci budete mít současný identifikační doklad. Jméno na Vašem identifikačním dokladu musí být přesně stejné jaok na vaší registraci ke zkoušce. V rámci přípravy byste si měli:


  • Připravit studijní plán.
  • Koupit FRM knihy. Kandidáti, kteří si koupí knihy, mají vyšší úspěšnost než ti, kteří to neudělají.
  • Vybrat si zkouškový web
  • Seznámit se s termíny FRM.
  • Být si vědom zásad a postupů pro zkoušky FRM.
  • Projít a souhlasit s Kodexem chování a odpovědnosti kandidáta GARP.


I. část zkoušky FRM

Zkouška zahrnuje 100 otázek s výběrem možností. I. Část zkoušky se zaměřuje na nástroje používané hodnocení finančního rizika: kvantitativní analýzu, fundamentální koncepty risk management, finanční trhy a produkty, modely oceňování a rizika.

II. část zkoušky FRM

Druhá část zkoušky zahrnuje 80 otázek s výběrem možností. Důraz je kladen na použití nástrojů, které si uchazeč osvojil při absolvování I. části zkoušky, tedy: tržní, úvěrové, provozní a integrované řízení rizik, řízení investic a současných tržních problémů. Druhou část zkoušky je vždy možno absolvovat odpoledne, s tím, že musí být dokončena během čtyř hodin.

Pokud se kandidát rozhodne absolvovat II. Část zkokušky ve stejný den jako I. část, musí nejprve absolvovat první část.

Hodnocení a výsledky

Špatné odpovědi nejsou penalizovány. Skóre potřebné pro složení zkoušky stanoví výbor FRM. Výsledek zkoušky je uspěl/neuspěl a jsou zaslány emailem přibližně šest týdnů po zkoušce. Kandidáti obdrží kvartilové výsledky porovnávající jejich výkons ostatními kandidáty.

Jedinci, kteří absolvovali celý certifikační proces, zahrnující dva roky relevantních pracovních zkušeností mohou být nalezeni v adresáři FRM.


Zdroj: https://www.garp.org/#!/frm/program-exams