Jules Verne - literární génius

Ve svých dílech předává čtenáři poutavým způsobem znalosti z oblasti zeměpisu, geologie, fyziky, astronomie, průmyslu a zároveň řeší možné budoucí scénáře vývoje

Zveřejnilo kvalitnivzdelani.cz dne 26. června 2020

Čtenáři Jules Verna jsou dobře seznámeni s širokým záběrem jeho děl. Autor poutavým způsobem předává znalosti z různých oblastí lidského poznání, a zároveň v čtenáři vzbuzuje nadšení a zájem o tyto oblasti.

Poutavý styl výuky

Tento styl předávání informací a vzdělávání čtenáře je pro autora jedinečný. Široký záběr jeho děl přináší bližší poznání světa ve všech oblastech vědění.

V díle Tajuplný ostrov je popsán komplexní proces výroby nástrojů od nalezení nerostných surovin, přes hutnické a kovářské práce až k výslednému produktu. Stejně tak se zde autor zabývá výrobou různých potravin, chemických sloučenin a způsoby určení zeměpisné šířky a délky bez pomoci přístrojů.

Autorovi knihy jsou vpodstatě jakési zábavné učebnice.

Možné scénáře vývoje

Jules Verne se považuje za jednoho ze zakladatelů žánru vědeckofantastické literatury. V jeho dílech nalezneme zamyšlením nad různými možnými scénáři budoucího vývoje. Zabývá se pokrokem a předpovídá věci, které si v té době lidé těžko dokázali představit. Byl to právě Jules Verne, který prohlásil, že „Všechno, co si někdo dokáže představit, může někdo uskutečnit.“